Lindsténs Fastigheter

av | okt 8, 2019

Lindsténs Fastigheter har låtit uppföra Valla Berså i formen av en rund berså med öppning mot Johannesborgsparken i Linköping. Valla Berså är byggt nästan helt i massivt trä utom källare och butiksdelar som är i betong. Byggnaden har en BTA på 6.200m2 och A-temp på 4.989 m2. Den har 5 våningar och består av 69 lägenheter samt restaurang och butiker.

Valla Berså genomsyras av ett hållbarhetstänkande. Ett av målen är att byggnaden skall klara att leva upp till att vara en ”Nära-nollenergibyggnad” (NNE-hus) med ett energikrav på under 55 kWh/m2 och år samt leva upp till klassificering Miljöbyggnad Silver.

Byggnaden är bl.a. utrustad med geoenergianläggning om 10st 230 meter djupa energibrunnar som förvärmer ventilationsluften till lägenheterna vid värmebehov och kyler densamma sommartid. Vidare finns en solcellsanläggning på tak och gavlar på 78,1 kW som tillför huset ca 65.000kWh el per år. Värt att nämna är också extra god värme- och brandisolering av tekniska installationer, hissar med regenerativt drivsystem, all belysning är av LED-utförande.

Byggnadens bestyckning i korthet :
– 4 st ventilationsaggregat för lägenheter, restaurang, butiker och garage via Modbus.
– 1 st undercentral för värme och varmvattensystem med effektbalansering av värme- varmvatten.
– 1 st geoenergianläggning till förbehandling av värme och kyla till ventilationsaggregaten.
– 1 st övervakning av solcellsanläggning.
– 69 st IMD-system för mätning av el-, varmvatten och rumstemperaturmätning via M-bus för varje lägenhet.
– 69 st övervakning av aktiverad sprinkler från varje lägenhet via M-bus.

Hårdvara: Styrsystem Saia PCD3 och operatörspanel Kentima 15” panel-PC.

Scadasystem : WebPort med S-bus-, Modbus- och M-bus drivers samt IMD-modul.

FAKTURAADRESS
SCADA Group AB
Skolgången 17 1 tr
802 57 Gävle

ORG. NR
556731-8331

© SCADA GROUP AB