Malmö Stad – Skåne

av | nov 5, 2019

ScadaGroup utför flera systemförvaltningsuppdrag, däribland Malmö Stad.

Med ett SCADA system på ca 600 000 lästa adresser från ca 1000 anslutna styrsystem, Region Skåne med ca 500 000 adresser och Specialfastigheter med ca 400 000 adresser.

I uppdragen ingår bland annat att…

… upprätthålla hög tillgänglighet till systemet, granskning samt administration av kompletteringar och förändringar i systemens innehåll (projekthantering).

… versionsuppdateringar av mjukvaror

… övervakning och utökning av systemresurser

… utveckling av nya funktioner såsom koppling till historikdatabaser mm sk ”big data”

… utveckling av rapportsystem och rapporter samt systemövergripande information sk ”dashboards”.

 

I vår förmåga ingår även att kontinuerligt utbilda våra kunders personal i hantering av system samt analys och åtgärder baserat på informationen som systemet tillhandahåller.

FAKTURAADRESS
SCADA Group AB
Skolgången 17 1 tr
802 57 Gävle

ORG. NR
556731-8331

© SCADA GROUP AB