Malmö Stad – Skåne

av | nov 5, 2019

ScadaGroup utför flera systemförvaltningsuppdrag, däribland Malmö Stad.

Med ett SCADA system på ca 1 000 000 lästa adresser från ca 1000 anslutna styrsystem, Region Skåne med ca 800 000 adresser och Specialfastigheter med ca 400 000 adresser.

I uppdragen ingår bland annat att…

… upprätthålla hög tillgänglighet till systemet, granskning samt administration av kompletteringar och förändringar i systemens innehåll (projekthantering).

… versionsuppdateringar av mjukvaror

… övervakning och utökning av systemresurser

… utveckling av nya funktioner såsom koppling till historikdatabaser mm sk ”big data”

… utveckling av rapportsystem och rapporter samt systemövergripande information sk ”dashboards”.

 

I vår förmåga ingår även att kontinuerligt utbilda våra kunders personal i hantering av system samt analys och åtgärder baserat på informationen som systemet tillhandahåller.

FAKTURAADRESS
SCADA Group AB
Skolgången 17 1 tr
802 57 Gävle

ORG. NR
556731-8331

© SCADA GROUP AB